LEXUS PREMIUM HIBRID GARANCIA

A garanciáról általában

A Lexus Prémium Hibrid Garancia érvényessége a gyártói általános garancia lejárati napját követő na-
pon veszi kezdetét, és a gépkocsi a forgalomba helyezéstől számított 10 éves kora előtti napon, vagy 200 000 km-es futásteljesítmény elérésével (amelyik előbb bekövetkezik) ér véget. Amennyiben bármely, a garancia hatálya alá eső alkatrész a szerződésben meghatározott garanciális időtartamon belül meghibásodik, és ennek következtében a gépkocsi javításra szorul, a garancia kedvezményezettje ezen garancia keretein belül jogosult arra, hogy a kérdéses alkatrészeket hivatalos Lexus márkaszervizben kicseréltesse. A Lexus Prémium Hibrid Garancia csak és kizárólag – a szerződés részleteit is tartalmazó – hibrid garancia füzetben felsorolt alkatrészek váratlan meghibásodására vonatkozik. A rendeltetésszerű használat során jelentkező kopás és elhasználódás nem minősül váratlan meghibásodásnak így nem tartozik az Lexus Prémium Hibrid Garancia hatálya alá, továbbá nem érvényes a fedezet azon alkatrészekre, amelyeknek – a periodikus karbantartások során – rendszeres cseréje vagy tisztítása szükséges.

Milyen alkatrészekre vonatkozik?

A Lexus Prémium Hibrid Garancia kizárólag az alábbi alkatrészek váratlan meghibásodására
vonatkozik:

 • A nagyfeszültségű hibrid akkumulátor
 • A nagyfeszültségű hibrid akkumulátor vezérlő egysége
 • A hibrid rendszer központi elektronikus vezérlő egysége
 • A hibrid hajtómű (tartalmazza az elektromos motort és a generátort)
 • A hibrid jármű invertere és konvertere

Milyen alkatrészekre nem vonatkozik?

 • A karbantartás keretében felhasznált minden cseredarab, ill. vonatkozó munkavégzés, ezen kívül
  a 12 voltos akkumulátor, „kopó forgó” alkatrészek stb.
 • A Lexus Prémium Hibrid Garancia hatálya alá eső meghibásodástól független vizsgálatok, mérések
  és beállítások költségei
 • A gyártó által jóvá nem hagyott alkatrészek, illetve a gyártást követően utólagosan beszerelt alkatrészek és tartozékok
 • Minden a fenti listában nem szereplő alkatrész.

Milyen kötelezettségei vannak a tulajdonosnak?

 • A Lexus szervizkönyvben előírt időszakos karbantartási munkákat maradéktalanul el kell végeztetni, amelyekre a hivatalos Lexus márkaszervizek rendelkezésre állnak. A garanciális jogok megszűnnek, amennyiben az időszakos karbantartási műveleteket nem végezték el az előírt kilométerfutás után vagy legalább évente egyszer.
 • Mindenfajta javítási vagy karbantartási munka csak a márkaszervizben vásárolt üzemi folyadékok és eredeti Lexus alkatrészek vagy azokkal megegyező minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával végezhető el a gépkocsin. A karbantartásokhoz vagy a javításokhoz használt nem megfelelő minőségű nem eredeti alkatrészek használata a garanciális jogok megszűnését vonja maga után.
 • A kilométer számláló bárminemű átalakítása, kijelzett értékének módosítása a garanciális jogok megszűnését vonja maga után. A kilométer számláló meghibásodását valamint cseréjét az aktuális óraállással együtt haladéktalanul jelentse be a garanciát biztosító hivatalos Lexus márkaszerviznél.
 • Figyelembe kell venni a gépjármű használatára vonatkozó, a Kezelési kézikönyvben leírt gyártói utasításokat.

Kötelezettségek a nagyfeszültségű akkumulátorral kapcsolatban

 • A jármű 4 éves korától (vagy 85 000 km-től, amelyik előbb bekövetkezik), a jármű hibrid rendszerének állapotáról évente egyszer vagy 15 000 km megtétele után a Lexus márkaszerviz által elvégzett és eredményesen zárult állapotfelmérő tesztet (HHC teszt) kell elvégezni. Ha a teszt nem zárul eredményesen, annak okát el kell hárítani és a tesztet meg kell ismételni mindaddig, amíg az sikeres eredménnyel nem zárul. A Lexus Prémium Hibrid Garancia által biztosított a nagyfeszültségű akkumulátorra vonatkozó jogok megszűnnek, amennyiben az időszakos HHC ellenőrzést nem végezték el 15 000 kilométerenként vagy legalább az előző
  tesztet követő 1 éven belül.
 • Mindig meg kell győződni arról, hogy a munkát végző hivatalos márkaszerviz a HHC teszt sikeres teljesítéséről igazolást állít ki, amit meghibásodás esetén fel kell mutatni.
 • A Lexus Prémium Hibrid Garancia által biztosított jogok megszűnhetnek abban az esetben, ha a gépkocsi fedélzeti diagnosztikai rendszerében (OBD) indokolatlan vagy szándékos manipuláció történik.

Garanciális igények érvényesítése

Amennyiben meghibásodást vagy rendellenes működést tapasztal, akkor lépjen kapcsolatba egy hivatalos Lexus márkakereskedővel, aki segítségére siet. Kérjük, őrizze meg az igazolást a hibrid állapotfelmérésről (HHC teszt).

Az akkumulátorral kapcsolatos garanciális javításra vonatkozó igények elbírálásának feltétele ezen igazolás bemutatása Ennek elvesztése esetén, lépjen kapcsolatba az ezt kiadó márkaszervizzel, aki segítséget fog nyújtani.

A garancia átruházhatósága

A Lexus Prémium Hibrid Garancia a gépkocsi tulajdonosának megváltozásával is érvényben marad, amennyiben a gépkocsi előző tulajdonosa eleget tett a garancia érvényességére vonatkozó feltételeknek, és a jármű sem lépi túl a feltételként megadott kilométer/életkor korlátozást.

A Lexus Prémium Hibrid Garanciával kapcsolatban további részletes felvilágosítást kaphat bármely hivatalos magyarországi Lexus Márkakereskedésben vagy Márkaszervizben. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

A változtatás jogát fenntartjuk.