Gondtalan vezetés akár az autó 10 éves koráig

 

A LEXUS PREMIUM HIBRID GARANCIÁRÓL ÁLTALÁBAN

A Lexus Premium Hibrid Garancia érvényessége a gyártói általános garancia lejárati napját követő napon veszi kezdetét, és a gépkocsi a forgalomba helyezéstől számított 10 éves kora előtti napon, vagy 200 000 km-es futásteljesítmény elérésével (amelyik előbb bekövetkezik) ér véget. Amennyiben bármely, a garancia hatálya alá eső alkatrész a szerződésben meghatározott garanciális időtartamon belül meghibásodik, és ennek következtében a gépkocsi javításra szorul, a garancia kedvezményezettje ezen garancia keretein belül jogosult arra, hogy a kérdéses alkatrészeket hivatalos Lexus márkaszervizben kicseréltesse. Az Lexus Premium Hibrid Garancia csak és kizárólag – a szerződés részleteit is tartalmazó – hibrid garancia füzetben felsorolt alkatrészek váratlan meghibásodására vonatkozik. A rendeltetésszerű használat során jelentkező kopás és elhasználódás nem minősül váratlan meghibásodásnak így nem tartozik az Lexus Premium Hibrid Garancia hatálya alá, továbbá nem érvényes a fedezet azon alkatrészekre, amelyeknek – a periodikus karbantartások során – rendszeres cseréje vagy tisztítása szükséges.

 

MILYEN ALKATRÉSZEKRE VONATKOZIK AZ LEXUS PREMIUM HIBRID GARANCIA?

A Lexus Premium Hibrid Garancia kizárólag az alábbi alkatrészek váratlan meghibásodására vonatkozik:

• A nagyfeszültségű hibrid akkumulátor

• A nagyfeszültségű hibrid akkumulátor vezérlő egysége

• A hibrid rendszer központi elektronikus vezérlő egysége

• A hibrid hajtómű (tartalmazza az elektromos motort és a generátort)

• A hibrid jármű invertere és konvertere

 

MILYEN ALKATRÉSZEKRE NEM VONATKOZIK AZ LEXUS PREMIUM HIBRID GARANCIA?

• A karbantartás keretében felhasznált minden cseredarab, ill. vonatkozó munkavégzés, ezen kívül a 12 voltos akkumulátor, „kopó forgó” alkatrészek stb.

• A Lexus Premium Hibrid Garancia hatálya alá eső meghibásodástól független vizsgálatok, mérések és beállítások költségei

• A gyártó által jóvá nem hagyott alkatrészek, illetve a gyártást követően utólagosan beszerelt alkatrészek és tartozékok

• Minden a fenti listában nem szereplő alkatrész.

 

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK A JÁRMŰ TULAJDONOSNAK A LEXUS PREMIUM HIBRID GARANCIÁVAL KAPCSOLATBAN ÁLTALÁBAN

• A Lexus szervizkönyvben előírt időszakos karbantartási munkákat maradéktalanul el kell végeztetni, amelyekre a hivatalos Lexus márkaszervizek rendelkezésre állnak. A garanciális jogok megszűnnek, amennyiben az idő-szakos karbantartási műveleteket nem végezték el az előírt kilométerfutás után vagy legalább évente egyszer.

• Mindenfajta javítási vagy karbantartási munka csak a márkaszervizben vásárolt üzemi folyadékok és eredeti Lexus alkatrészek vagy azokkal megegyező minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával végezhető el a gépkocsin. A karbantartásokhoz vagy a javításokhoz használt nem megfelelő minőségű nem eredeti alkatrészek használata a garanciális jogok megszűnését vonja maga után.

• A kilométer számláló bárminemű átalakítása, kijelzett értékének módosítása a garanciális jogok megszűnését vonja maga után. A kilométer számláló meghibásodását valamint cseréjét az aktuális óraállással együtt haladéktalanul jelentse be a garanciát biztosító hivatalos Lexus márkaszerviznél.

• Figyelembe kell venni a gépjármű használatára vonatkozó, a Kezelési kézikönyvben leírt gyártói utasításokat.

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK A NAGYFESZÜLTSÉGŰ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATBAN, JÁRMŰ TULAJDONOSNAK A LEXUS PREMIUM HIBRID GARANCIA KERETÉBEN

• A jármű 4 éves korától (vagy 85 000 km-től, amelyik előbb bekövetkezik), a jármű hibrid rendszerének állapotáról évente egyszer vagy 15 000 km megtétele után a Lexus márkaszerviz által elvégzett és eredményesen zárult állapotfelmérő tesztet (HHC teszt) kell elvégezni. Ha a teszt nem zárul eredményesen, annak okát el kell hárítani és a tesztet meg kell ismételni mindaddig, amíg az sikeres eredménnyel nem zárul. A Lexus Premium Hibrid Garancia által biztosított a nagyfeszültségű akkumulátorra vonatkozó jogok megszűnnek, amennyiben az időszakos HHC ellenőrzést nem végezték el 15 000 kilométerenként vagy legalább az előző tesztet követő 1 éven belül.

• Mindig meg kell győződni arról, hogy a munkát végző hivatalos márkaszerviz a HHC teszt sikeres teljesítéséről igazolást állít ki, amit meghibásodás esetén fel kell mutatni.

• A Lexus Premium Hibrid Garancia által biztosított jogok megszűnhetnek abban az esetben, ha a gépkocsi fedélzeti diagnosztikai rendszerében (OBD) indokolatlan vagy szándékos manipuláció történik.

 

LEXUS PREMIUM HIBRID GARANCIÁLIS IGÉNYEK INTÉZÉSE

Amennyiben meghibásodást vagy rendellenes működést tapasztal, akkor lépjen kapcsolatba egy hivatalos Lexus márkakereskedővel, aki segítségére siet. Kérjük, őrizze meg az igazolást a hibrid állapotfelmérésről (HHC teszt). Az akkumulátorral kapcsolatos garanciális javításra vonatkozó igények elbírálásának feltétele ezen igazolás be-mutatása Ennek elvesztése esetén, lépjen kapcsolatba az ezt kiadó márkaszervizzel, aki segítséget fog nyújtani.

A GARANCIA ÁTRUHÁZHATÓSÁGA

Lexus Premium Hibrid Garancia a gépkocsi tulajdonosának megváltozásával is érvényben marad, amennyiben a gépkocsi előző tulajdonosa eleget tett a garancia érvényességére vonatkozó feltételeknek, és a jármű sem lépi túl a feltételként megadott kilométer/életkor korlátozást.

A Lexus Premium Hibrid Garanciával kapcsolatban további részletes felvilágosítást kaphat bármely hivatalos magyarországi Lexus Márkakereskedésben vagy Márkaszervizben.

Az ajánlat visszavonásig érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk.

A program egyéb feltételeiről kérjük érdeklődjön kollégáinknál: